API服務

產品MORE

健康醫療大數據服務平臺

健康醫療大數據服務平臺

API服務

醫學知識圖譜

類別:API服務日期:2019-01-29
我要分享
        通過醫學自然語言處理,我們從醫學教科書、指南、文獻、病歷文書等原始數據中抽取并定義了疾病、檢查、藥物、手術、癥狀等醫學實體分類,以及實體間的共49大類關系。知識圖譜的構建遵循以下流程:

        1. 知識圖譜結構設計

        2. 數據標注及審核
        3. 術語標準化
        4. 關系抽取及審核
        5. 知識圖譜的存儲及查詢
        6. 應用于關聯關系及推理

        通過自主開發的NER工具進行人工標注審核,并反饋進行迭代學習,目前已經完成了腎病領域共109種疾病的知識圖譜的構建工作。